Mikal Solhaug AS: Bidrar til økt aktivitet og ringvirkninger langs kysten

31 mai 2023
Eivind Øi

Mikal Solhaug AS er et nordnorsk fiskebåtrederi som er lokalisert i Båtsfjord og har sitt eget landanlegg. Siden oppstarten i 1995 har rederiet hatt som målsetning å bidra til økt aktivitet og positive ringvirkninger langs kysten i Norge. De leverer alle sine fangster av råvarer i Finnmark.

Fokus på snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe

Mikal Solhaug AS eier og driver fartøyet Kildin, som er aktivt i snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe. Dette er to viktige aktiviteter som bidrar til å opprettholde en bærekraftig ressursforvaltning og samtidig sikre et mangfoldig og stabilt fiskeri i området. Snurrevadfiske er en fiskemetode der en stor trålpose med åpning i bunnen senkes ned til havbunnen og dras over bunnen med fartøyet. Dette gjør det mulig å fange fisk og andre marine organismer som lever nær bunnen, samtidig som man begrenser miljøpåvirkningen og tar vare på bunnhabitater. Levende fangst av snøkrabbe innebærer at krabbene fanges levende og holdes i spesielle tanker ombord på fartøyet. Dette gjør det mulig å levere ferske og levende snøkrabber av høy kvalitet til markedet. Snøkrabben er blitt et stadig mer populært produkt både nasjonalt og internasjonalt, og bidrar dermed til økt verdiskapning for rederiet og kystsamfunnene.

image

Mikal Solhaug: Eier og grunnlegger av rederiet

Mikal Solhaug AS ble etablert i 1995 av Mikal Solhaug, som fortsatt er eieren av selskapet. Han har vært en sentral aktør i utviklingen av fiskeindustrien i Nord-Norge og har bidratt til å skape arbeidsplasser og økt aktivitet i kystsamfunnene. Som en erfaren fisker og reder har Mikal Solhaug vært opptatt av å drive en bærekraftig virksomhet som tar hensyn til miljøet og ressursene. Han har også vært involvert i forskningsprosjekter og samarbeid med lokale myndigheter og institusjoner for å bidra til kunnskapsutvikling og forvaltning av fiskebestandene. Gjennom sin innsats har Mikal Solhaug AS og fartøyet Kildin blitt en viktig bidragsyter til det nordnorske fiskefellesskapet og til økonomisk vekst i regionen. Med fokus på snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe har rederiet klart å skape et bærekraftig og økonomisk levedyktig fiskeri som gir positive ringvirkninger langs kysten.

Flere nyheter